• SCHEDULE
   
  1st Period - D.B.C
   
  2nd Period - Department Chair
   
  3rd Period - Department Chair
   
  4th Period - Department Chair
   
  5th Period - Department Chair
   
  6th Period - P.A.S.S.
   
  7th Period - P.A.S.S.