• 1st Period - APA Precalculus
  2nd Period - National Merit
  3rd Period - APA PreCalculus
  4th Period - APA Algebra 2
  5th Period - APA Algebra 2
  6th Period - APA Algebra 2
  7th Period - Conference