• 1st Period - APA Precalculus
  2nd Period - APA Precalculus
  3rd Period - AP Calculus AB
  4th Period - APA Precalculus
  5th Period - APA Algebra 2
  6th Period - APA PreCalculus
  7th Period - Conference