•  NRJH Bell Schedule

   
  8:40 – 9:34 First Period - Pre-AP 
   
  9:38 - 10:32 Second Period - Pre-AP
   
  10:36 - 11:28 Third Period - MAP
   
  11:32 – 1:15 Fourth Period - MAP
   
  1:19-2:12 Fifth Period - Conference
   
  2:16-3:09 Sixth Period - Pre-AP 
   
  3:13-4:05 Seventh Period - MAP