• 2019-2020 Class Schedule
   
  1st Period   - Pre - AP Science 
  2nd Period -   Pre - AP Science 
  3rd Period  -   MAP Science 
  4th Period  -  MAP Science 
  5th Period  -  Conference/Planning/Dept Mtg (PLC Tuesday & Thursday)
  6th Period  -  Pre - AP Science 6
  7th Period  -  MAP Science 6